Privacy beleid

Uw privacy is erg belangrijk voor ons. We hebben dit privacy beleid ontwikkeld zodat u inzicht heeft in hoe we uw persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en communiceren.

Ons privacy beleid is op de volgende richtlijnen gebaseerd:

  • Voordat of gedurende het moment dat we uw persoonlijke informatie verzamelen informeren we u over het doel waarvoor deze informatie wordt verzameld. 
  • We zullen persoonlijke informatie alleen verzamelen en gebruiken om het doel/ de doelen die we gespecificeerd hebben te bereiken, tenzij we rechtsgeldige toestemming van het individu hebben verkregen. 
  • We zullen alleen persoonlijke informatie verzamelen zolang als nodig is om het doel/ de doelen te bereiken. 
  • We zullen persoonlijke informatie op wettige manier verzamelen en, waar mogelijk/ passend, met de kennis en/of toestemming van het individu in kwestie. 
  • Persoonlijke data moet relevant zijn voor de doelen waarvoor het wordt verzameld en - in hoeverre dat noodzakelijk is voor deze doelen - moet accuraat, compleet en up-to-date zijn. 
  • We zullen persoonlijke informatie beschermen met redelijke beveiligingsmiddelen tegen verlies, diefstal en ongeautoriseerde toegang, openbaring, kopiëring, gebruik of modificatie. 
  • Informatie over ons privacy beleid is openbaar toegankelijk voor klanten/ gebruikers van de Tafel van 7. 
  • We streven ernaar deze principes in de dagelijkse praktijk te handhaven om ervoor te zorgen dat de vertrouwelijkheid van persoonlijke informatie beschermd en behouden wordt.