Deel :

Zeven jonge change makers gaan het gesprek aan over de kracht van verhalen vertellen. Een avond vol goede gesprekken, lekker eten en interessante Tafelaars leidt tot een prachtig uitzicht op toekomstige samenwerkingen.

Tafelorganisator Jonna Klijnsma initieerde deze Tafel over vluchtelingen, verbinding en integratie om in gesprek te gaan over het opzetten en operationaliseren van een nieuw initiatief en te leren over storytelling. Jonna is werkzaam bij Takecarebnb, een initiatief dat ervoor zorgt dat nieuwkomers (vluchtelingen met een verblijfstatus) tijdelijk bij gastgezinnen in Nederland logeren. “In plaats van opvang in asielzoekerscentra (AZC’s), waar nieuwkomers geïsoleerd zijn van de Nederlandse maatschappij, matchen we hen aan een Nederlands huishouden wat het integratieproces bevordert. Helaas hebben we een groot tekort aan gastgezinnen. Hier willen we storytelling voor inzetten.”

Storytelling als instrument
Carmen is sinds kort werkzaam als storyteller bij Takecarebnb en is benieuwd naar tips: “Op welke manier kunnen we fotografie inzetten om deze verhalen kracht bij te zetten?” Jeppe van Pruissen, fotograaf en filmmaker en vaste filmpartner van Vluchtelingenwerk vertelt: “Naast mooie portretfotografie van de gastgezinnen en de nieuwkomers is het belangrijk om de context van het samenleven te tonen. Daar gaat het per slot van rekening om.” Ook adviseert Jeppe te zoeken naar interactie en emotie in een foto. 

Vervolgens worden er meer ideeën en manieren geopperd door de groep over hoe Takecarebnb storytelling kan inzetten om meer gastgezinnen te enthousiasmeren. De succesverhalen van Takecarebnb moeten meer zichtbaar worden gemaakt. Dit zou kunnen door een aantrekkelijk filmpje over het contact tussen gastgezin en nieuwkomer. Nadine stelt voor 'een week met..'- serie te maken met korte beelden waarin mensen de sfeer kunnen proeven. Jonna vindt het echter lastig het gastgezin en de gast hiervoor te benaderen. "Ik heb het gevoel dat we al genoeg van ze vragen en ik wil ze niet opzadelen met opdrachten." De groep meent dat de gastgezinnen en gasten juist gemotiveerd zullen zijn een filmpje te maken, wanneer het zal leiden tot meer matches. Ze staan ten slotte al achter het concept en willen mensen waarschijnlijk juist alleen maar aanmoedigen dit ook te doen. 

Twijfels in kaart brengen
Wat brengt geïnteresseerde gastgezinnen aan het twijfelen? Welke aspecten vinden ze lastig? De Tafelaars stellen dat het belangrijk is deze zorgen en vragen van gastgezinnen te adresseren. Wanneer je deze twijfels in kaart brengt, maak je het bespreekbaar en laat je zien dat andere gastgezinnen deze twijfels ook hadden. Jonna vertelt dat dit vaak gaat om vragen als: hoe doen we het dan met de wc? Welke geldafspraken maken we? Wordt het niet ongemakkelijk vanwege onze cultuurverschillen? Op de korte termijn zou een FAQ kunnen worden toegevoegd op de website van Takecarebnb en op de lange termijn zou een animatiefilmpje gemaakt kunnen worden met daarin de vijf grootste zorgen. Verschillende Tafelaars benadrukken hierbij dat humor een grote rol mag spelen. Samenwonen is namelijk iets heel intiems, en het is heel normaal dat je hier vragen over hebt.

Interessant is dat Moe, gevlucht uit Syrië naar Nederland en momenteel werkzaam als matchmaker bij Takecarebnb, vertelt dat hij ook merkt dat gasten twijfelen. "Gasten komen in een nieuw land en een nieuwe cultuur en kennen de gebruiken van het gastgezin niet. Kan ik opstaan wanneer ik wil? Hoe laat wordt er normaal gegeten? Wie kookt er? Wat wordt er van mij verwacht?" Het feit dat zowel de gastgezinnen als de gasten vaak met dezelfde zorgen en vragen rondlopen bevestigd eigenlijk alleen maar dat we allemaal op elkaar lijken. Ik ben net als jij...

Ik ben net als jij
Simone, Nathalie en Maartje willen met hun initiatief Ik ben net als jij bouwen aan een inclusieve samenleving. Na een succesvolle storytelling avond en het verzamelen van foto's en verhalen tegen het wij-zij denken, willen ze een volgende stap zetten. Maar hoe? Verschillende ideeën worden op tafel gelegd, maar het plan van Sofie blijft het meest hangen. "Maak van deze expositie een ervaring: combineer verhalen, fotografie, film en audio en laat mensen deze verhoudingen voelen." Door een vaste expositie trek je een nieuwe groep mensen aan. Jeppe stelt voor na te denken over de missie van Ik ben net als jij: "Denk eerst in concept, doel en missie en dan pas in vorm. Wat willen jullie uitdragen? En welke manier van storytelling kunnen jullie hier het beste bij gebruiken?"

Waar kan je mij voor bellen?
Als afsluiting van de avond (het was opeens al half 11), vertellen de Tafelaars om de beurt waarmee ze de anderen in de groep graag zouden willen helpen. Zo biedt Jeppe aan mee te denken over zowel het concept van de filmpjes die Takecarebnb wil gaan maken, als de volgende stap van Ik ben net als jij. Moe stelt voor zijn inzichten, verhalen en de visie van een nieuwkomer te vertellen voor toekomstige communicatiekanalen. Carmen, Sofie en Nathalie zouden graag hun portfolio als storyteller uitbreiden door content te maken. Ook Nadine helpt met plezier mee als fotograaf en storyteller en gaat de mogelijkheden verkennen om een zogeheten scrolly (interactief geheel van film, fotografie en audio) te maken voor één van de initiatieven. Jonna stelt het netwerk van Takecarebnb open en nodigt Simone en Nathalie uit mee te denken over de programmering van hun evenement in november. 

Dat deze Tafel vraagt om meer is wel duidelijk. Vervolg afspraken staan al op de planning. Met dit uitzicht op een mooie, toekomstige samenwerking tussen de initiatieven en storytellers voelt het als een vruchtbare avond. Ook een onderwerp dat je graag samen met andere jonge change makers wilt bespreken? Laat het ons weten!

*Fotografie door Nadine Maarhuis